Menu

                                           

                                            

 

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ  ได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตสู่การเป็นนักสถิติอย่างมีคุณภาพ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โดยได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน อ.เมือง  หจก.น่าน ดูโอ คอฟฟี่  อำเภอเวียงสา  และศูนย์เรียนรู้โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา จังหวัดน่าน  ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางให้แก่นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักสถิติที่มีคุณภาพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top