Menu

                                           

                                            

  

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการค่ายบริการวิชาการเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวางแผน การบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความรักในองค์กร ส่งผลต่อความยั่งยืนของสาขาวิชาเคมี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top