Menu

                                           

                                            

   

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแสดงจัดนิทรรศการ "ทุ่งมอกโมเดล" นำทีมโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดี และ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานประชาสัมพันธ์ ในงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร 4 จังหวัดภาคเหนือ พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งในการจัดแสดงครั้งนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ "ผ้าลายต่ำก๊าว" ของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งใช้เป็นลายผ้าของแถบชุดครุยของมหาวิทยาลัย เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดครุยมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นที่ประจักษ์ตาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้รับคำชมมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top