Menu

                                           

                                            


  

                                              

                              

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี  อาจารย์มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวัสดุศาสตร์ และนางสาวเฉลียว จิตรแจ้ง นิสิตที่เพิ่งจบการศึกษาในสาขาวัสดุศาสตร์ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 80 คน ที่ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี ชื่อผลงาน Running Lanna ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายมนัส ใจมะสิทธิ์ ชื่อผลงาน Rock style ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

 ในกิจกรรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Creative Eastern Lanna Award 2018) พัฒนานักออกแบบในพื้นที่ผ่านกิจกรรมการประกวดโดยเปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และได้อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 200 รายพร้อมคัดเลือกนักออกแบบที่มีศักยภาพและนำเสนอแรงบันดาลใจใน Mood Board จนเหลือ 20 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่อยอดไปจนถึงระดับสากล โดยการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top