Menu

                                           

                                            

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CUPT-QA) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ และ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์  ม.พะเยา เป็นกรรมการ โดยในการตรวจประเมินได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา กลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top