Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น โดนได้รับเกียรติจาก จ.อ.ธนวัฒน์ อภิพัฒนาวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเททาสาธารณภัยชำนาญการ และนายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลแม่กา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 และลานหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top