Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนิน โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ Outcome-Based Education (OBE) " Curriculum and Learning Outcomes Teaching and Learning for OBE Assessment for OBE " ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ทพ. ดร. ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top