Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ระหว่างวันวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561  โดยได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2)  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเศษเหลือและเซต สาขาวิชาเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์ธรรมชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความยาวโฟกัสของเลนส์นูนและการเกิดภาพจากเลนส์นูน และสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบ (Anatomy of frog)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top