Menu

                                           

                                            

 

 

ทีม CPR Guide ผลิตภัณฑ์ “เครื่องช่วยนำการนำ CPR (Guiding)" จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ. ดร. ปิยชนน์ เกษสุวรรณ ที่ปรึกษา และทีมนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ - การจัดการการสื่อสาร - การตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M 2018) ระดับประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งนำผลงานการวิจัย “เครื่องช่วยนำการทำ CPR (Guiding) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่แผนธุรกิจ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top