Menu

                                           

                                            

    

    

    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top