Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ และมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอีก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ  หัวข้อการบรรยาย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ หัวข้อ Experience Sharing: Entrepreneurship Education และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top