0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : lucksagoon.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : natcha.in@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanomaterial,Computational Chemistry

 • CV

  Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : ratchanaporn.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Product(Organic)

 • CV

  Link
 • ดร.รัติยา ณ อุบล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : rattiya.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV

  Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี ยศน้อย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : bunlawee.yo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Inorganic Chemisy and Crystallography

 • CV

  Link
 • ดร.ธนิษฐา เสมอใจ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thanittha.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1712
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Sensor

 • CV

  Link

 • ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : boontharika.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer Synthesis and Characterization,Biomaterial,Nanotechnology,Bioplastic

 • CV

  Link
 • ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : chakkresit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Chemistry Liquid Crystals Film Formation Quartz Crystal Microbalance Cellulose Nanocrystals and Applications

 • CV

  Link