0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

 • นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิบัติการ
 • อีเมล : supitcha.no@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1772
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  laboratory safety

 • CV

 • นายวชิรพันธ์ จันตระกูล
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wachirapun.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1777,1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Competence in Fourier Transform Infrared Spectrometer technique,Natural dyeing process

 • CV


 • นางสาวจิรัฏฐ์ ผูกจิตร
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : jirath.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1784
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrocoagulation

 • CV

 • นางสาวอัญชัญ กันทะเนตร์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : anchan.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1783
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Competence on Atomic Absorbtion spectrometer technique

 • CV


 • นางสาวนัทรีญา นุเสน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : nattareeya.nu@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1782
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  professional level in chemical preparation

 • CV

 • นายคุณากร เงินเย็น
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : kunagon.ng@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer Chemistry (Plastic), Master batch

 • CV


 • นายจำนงค์ เสาวลักษณ์เมฆา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : jumnong.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Cation exchange capacity of synthesized zeolite

 • CV

 • นางสาววัลลี หน่อแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wallee.no@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1781
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Dyeing process

 • CV


 • นายอภิชาติ อินทร์เป็ง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : apichart.in@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1783, 1789
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีชั้นสูง (GC/HPLC)

 • CV